E-Ticaret ve Dinamikleri

 On binlerce yıl önce kabilelerin barış ya da uzlaşı amaçlı olarak başladıkları bir hediye alıp verme töreni olarak başlamış olmalı ilk ticaret. O zamanlar ilkel kabileler karşılaşmamaya özen göstererek hediyelerini orman içinde açık bir alana bırakır ve çığlıklar atarak karşı tarafı durumdan haberdar ederlermiş.

 

Hediyeye karşı hediye, sonra karşı hediye ve onun karşılığı… Bunların denk olma zorunluluğu, en azından bu yönde bir eğilim varmış on binlerce yıl önce.

 

Sonra yaşamı sürdürmenin ürünleri değişme ile kolaylaştırılması. Belki gerçek “sosyal ticaret” bu zamanların ticaretiydi. İki çift laf etmeden Pazar yerinde kim mal satabilir?

 

Şeflerin oluşması ve egemenlik yapılarının kurumsallaşmasına neden olan “biriktirme” ve bu yolla hâkimiyeti artırma yol ve yöntemlerinin bulunması.

“kar” fikri…

Artı değer…

Köleci toplumdan feodal topluma kadar ticaretin değişik biçimleri…


Ticari kapitalizmin ilk formları… Deniz ticaretinin gelişmesi, dünya ticaret merkezinin ülkeden ülkeye geçerek İtalya, Hollanda ve İngiltere’den sonra Amerika’ya ulaşması

 

Ve sonunda çok merkezli ve gerçek efendinin sistemin kendisi olduğu dünya ticareti…

 

Sonra o da ne, “e-ticaret”

 

Sözlü sipariş, mektupla sipariş, telefonla sipariş, mail yoluyla sipariş ve internet ortamında doğrudan satın alma yani : E-TİCARET

 

Bu yeni ticaretin “yeni” özellikleri nelerdir?


·         Web tabanlı mesajlaşmayla siparişin iletilmesi.


·         Ödemenin genellikle web ortamında yapılması.


·         Ürünün web ortamına uygun görsellerle sunulması, ürün tanıtımının internet ortamında dinamik olarak yapılması. Sanal vitrin oluşturulması.


·         Müşterinin ürünü fiziki ortamda gözle bulması ve elle kontrol etmesi yerine “Google” gibi arama araçlarının kullanılması bulunan ürünün görsel denetimle ve “etik içi algılamayla” seçilmesi.


E- ticaret hızlı olmak zorundadır. Satın alma aşamasında uzun konuşmalarla ikna etme olasılığı yoktur. Ne gülümseyen bir tezgahtar vardır ne de müşteriye çay ikram etme olanağı.

Bu nedenle,

·         Güvenli alışveriş ortamı

·         Hızlı ikna

·         İyi sunum

·         İyi çeşit

·         Dijital iletişim

 

Son derece önemlidir.

 

Müşteri sunulan ürünü kendi iletişim ortamında ve ait olduğu sosyal, etik ve kültürel değerler referansıyla anlamlandıracaktır. E-ticaret “ampirik algılamaya” önem vermek zorundadır. Felsefe yapmaya ya da uzun sohbetlere zaman yoktur. Uygun renk ve görseller seçilmeli bunlar ürün kampanyalarıyla bütünleştirilmelidir.

 

Müşteri ait olduğu yarışmacı etik içinde, tüketim kültürünün referanslarıyla karar verecek, beğendiğine bir an önce sahip olmak, konu komşuya “hava” atmak isteyecektir.

Ya da seçmenin, beğenmenin, almanın, tüketmenin hazzıyla yetinecektir.

 

Bazen da akıllıca seçimler yapmak üzere kılı kırk yaracaktır.

 

Her durumda tüketim kültürünün bir parçasıdır. Gördüklerini anlamlandırmak üzere derin analizler yapmayacaktır. İçinde bulunduğu tüketim kültürünün temel değerleriyle karar verecektir.

 

E-müşteriye bir bisikleti “boyası dökük ama çok sağlamdır” sloganıyla satamazsınız. Belki “komşunuzun var, geride kalmayın, sizin de olsun” demeniz daha akıllıca olacaktır.

 

Sağlam olanın tercih edildiği on yıllar geride kalmıştır.

 

Bu gün “sağlamlık” değil moda, yetinmek değil “geride kalmamak” başat olandır…

 

E-ticarette ürününüze ilişkin temel mesajları müşterinin toplumsal konumunu göz ardı etmeyen reklam mesajlarıyla birlikte vermelisiniz. Onun “iyi” hissetmesi, satın alarak mutlu olması önemlidir. Bu da satış aşamasında hızlı yönlendirme ve çelişik gibi görünen mesajları bütünleştiren iletişim formlarının kullanımıyla başarılabilir..

 

E-ticaret “uzmanlarının” yanı sıra gerçek iletişimcilerle de çalışmak faydalı olacaktır. E-ticaret geniş bir pazarlama – satış disiplininin küçük bir parçası olarak düşünülmelidir.

 

E-ticaret bir yöntemdir. Pazarlamanın geleneksel kuralları da iletişim bilimi de hala eski yerlerindeler.  Onlardan faydalanmadan başarılı olmak mümkün değil…

 

Sosyal ticaret ise “e” yönüyle de, “sosyal” olmayan sosyalliği ile de başka bir yazının konusu.

 

 

Kadir Decdeli 

Makale tarihi: 08.03.2015

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü